DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 12 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15529
Title: Гуманітарні складові уроків фізики в розділі "Електричне поле та струм"
Authors: Чижська, Т. Г.
Keywords: гуманітарна складова фізики
мотивація
історичний опус
гуманитарная составляющая физики
мотивация
исторический опус
humanitarian component of physics
motivation
historical opus
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чижська, Т. Г. Гуманітарні складові уроків фізики в розділі "Електричне поле та струм" / Т. Г. Чижська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 12. – C. 94-102.
Abstract: У роботі розглянуто застосування гуманітарних складових на уроках фізики в старшій школі на прикладі уроку з теми «Електричне поле та його характеристики». Під поняттям «гуманітарна складова» мається на увазі ті форми навчання фізики, до яких учні гуманітарних класів звикли на фахових предметах: розповіді, історичні опуси, казки, кросворди, твори, тощо. Такий підхід дає змогу вчителю на психологічному рівні спілкуватися з учнем на зрозумілій йому мові, що призводить до підвищення мотивації учня до вивчення фізики та до пізнання в цілому.
В работе рассмотрено применение гуманитарных составляющих на уроках физики в старшей школе на примере урока темы «Электрическое поле и его характеристики». Такой подход дает возможность учителю на психологическом уровне общаться с учеником на понятном ему языке, который приводит к повышению мотивации ученика к изучению физики и к познанию в целом.
In work application of humanitarian components at physics lessons at the senior school on an example of a lesson of a theme «Electric field and its characteristics» is considered. Such approach gives the chance to the teacher to communicate at psychological level with the pupil on clear to it language which leads to increase of motivation of the pupil to studying of physics and to knowledge as a whole.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15529
Appears in Collections:Випуск 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chizhska.pdf448.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.