DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15486
Title: Застосування байєсовського підхіду при прийнятті управлінських рішень
Authors: Трунова, О. В.
Keywords: байєсівський підхід
експертна оцінка
байесовский подход
экспертная оценка
the Bayes approach
expert evaluation
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Трунова, О. В. Застосування байєсовського підхіду при прийнятті управлінських рішень / О. В. Трунова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 106 – 115.
Abstract: Розглянуто питання проведення експертизи альтернативних проектів із застосуванням байєсівського підходу. Запропоновано алгоритм вибору доцільного для реалізації рішення, який може використовуватися в режимі віддаленого доступу, коли інформація від експертів надходить неодночасно.
Рассмотрены вопросы проведения экспертизы альтернативных проектов с применением байесовского подхода. Предложен алгоритм выбора целесообразного для реализации решения, который может использоваться в режиме удаленного доступа, когда информация от экспертов поступает неодновременно.
Problems connected with realization of alternative projects expertise, using the Bayes approach are considered. Algorithm of choosing reasonable decision which can be used in remote access mode, i.e. non-simultaneous experts information accession is suggested.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15486
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trunova.pdf563.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.