DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15478
Title: Формування в учнів ключової компетентності щодо здатності вчитися на основі умінь працювати з підручником фізики
Authors: Благодаренко, Л. Ю.
Keywords: підручники фізики нового покоління
ключова компетентність щодо здатності вчитися
інтерпретація змісту підручників фізики
учебники физики нового поколения
ключевая компетентность в отношении способности учиться
интерпретация содержания учебников физики
textbooks of physics of new generation
key competence in regard to ability to study
interpretation of maintenance of textbooks
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Благодаренко, Л. Ю. Формування в учнів ключової компетентності щодо здатності вчитися на основі умінь працювати з підручником фізики / Л. Ю. Благодаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. - C. 8-13.
Abstract: У статті подано методичні прийоми організації роботи учнів основної школи з підручниками фізики нового покоління, які технологічно зорієнтовані на формування в них ключової компетентності щодо здатності вчитися. Запропоновано підходи до інтерпретації змісту підручників, які сприяють їх відкритості для учнів, удосконаленню навиків роботи як з даними підручниками, так і з будь-якою навчальною книгою.
В статье представлены методические приемы организации работы учащихся основной школы с учебниками физики нового поколения, которые технологически ориентированы на формирование у них ключевой компетентности в отношении способности учиться. Предложены подходы к интерпретации содержания учебников, которые способствуют их открытости для учащихся, усовершенстованию навыков работы как с данными учебниками, так и с любой учебной книгой.
In the article the methodical receptions of organization of work are presented students basic school with textbooks physicists of new generation, that is technologically oriented to forming for them to the key competence in regard to ability to study. Offered approach to interpretation of maintenance of textbooks, that promote their openness for students, усовершенстованию skills of work both with these textbooks and with any educational book.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15478
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blagodarenko.pdf434.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.