DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15470
Title: Єврейська громадська ініціатива Української СРР в першій половині 20-х рр. ХХ століття
Authors: Доценко, В. О.
Keywords: партія
репресії
громадський рух
єврейські активісти ‘‘воєнного комунізму”
политика “военного коммунизма”
репрессии
общественное движение
еврейские активисты
партия
policy of “military communizm ”
repressions
public motion
Jewish activists
party
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Доценко В. О. Єврейська громадська ініціатива Української СРР в першій половині 20-х рр. ХХ століття / В. О. Доценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7. - С. 166-171
Series/Report no.: Серія 6. Вип. 7;
Abstract: В статті розглядаються питання пов ’язані із історією єврейського громадсько-політичного руху першої половини 20-х рр. X X cm. та його знищенням компартійною системою, проведення репресій щодо єврейських активістів в 20-х рр. X X cm.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей еврейского общественно-политического движения первой половины 20-х гг. XX века и его уничтожением компартийной системой, проведение репрессий в отношении еврейских активистов в 20-х гг. XX века
In the article questions are examined related to history of Jewish social and political motion of the first half 20th of XX of century, and his elimination the communist party system, realization of repressions in regard to the Jewish activists in 20 th XX of century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15470
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dotsenko.pdf324.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.