DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15456
Title: Розвиток вмінь старшокласників виконувати просторові зображення на перших уроках стереометрії
Authors: Швець, Л. В.
Keywords: вміння
стереометрія
старшокласник
умения
стереометрия
старшоклассник
skills
stereometry
students
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Швець, Л. В. Розвиток вмінь старшокласників виконувати просторові зображення на перших уроках стереометрії / Л. В. Швець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8 : Ювілейний випуск з нагоди 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З. І. Слєпкань. – С. 139-147.
Abstract: У статті запропонована технологія вироблення та розвитку вмінь старшокласників виконувати просторові зображення на перших уроках стереометрії, з урахуванням принципу поетапного формування часткових вмінь.
В статье предложена технология формирования и развития умений старшеклассников строить пространственные изображения на первых уроках стереометрии, учитывая принципы поэтапного формирования частичных умений.
In this article there is the technology of formation and development of students’ skills to draw spatial representations (pictures) at the first stereometry lessons taking into account the principle of step-by-step development of partial skills.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15456
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvets'.pdf399.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.