DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15450
Title: Самостійна робота першокурсників при вивченні аналітичної геометрії
Authors: Махомета, Т. М.
Keywords: самостійна робота студентів
аналітична геометрія
математика
самостоятельная работа студентов
аналитическая геометрия
математика
self-instruction during study
analytical geometry
mathematics
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Махомета, Т. М. Самостійна робота першокурсників при вивченні аналітичної геометрії / Т. М. Махомета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8 :Ювілейний випуск з нагоди 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З. І. Слєпкань. – С. 75-80.
Abstract: У статті обговорюється доцільність, місце, функції, роль, значення і технології реалізації самостійної роботи студентів у процесі вивчення ліній (кривих) у курсі аналітичної геометрії майбутніми математиками в умовах педагогічного університету.
В статье обсуждается целесообразность, место, функции, роль, значение и технологии реализации самостоятельной работы студентов в процессе изучения линий (кривых) в курсе аналитической геометрии будущими математиками в условиях педагогического университета.
In the paper, we discuss an appropriateness, position, functions, role, importance and technologies of realization of implementation of students, self-instruction during study of lines (curves) in the course analytical geometry by future mathematicians in the pedagogical university.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15450
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makhomet.pdf324.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.