DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15329
Title: English composite verbs in dictionaries
Authors: Humbatova, A. A.
Keywords: The English language
English dictionaries
англійська мова
словники англійської мови
английский язык
словари английского языка
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Humbatova A. A. English composite verbs in dictionaries / A. A. Humbatova // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – С. 286-289
Abstract: Morphological classification of the composite verbs in the English language helps to determine how and under what terminology they are found in the dictionaries. Some peculiarities and certain features of composite verbs were identified by the help of their stress determination in oral, written, formal, informal, polite forms of speech, as well as the study of their British, American and Australian variants in some dictionaries. Considering the fact that these verbs are more common in oral speech than in written, the following idea might be put forward, as for their more effective learning by the foreigners, they have to be included to the textbooks.
Морфологічна класифікація складних дієслів англійської мови допомагає визначити як, яким чином і під якими найменуваннями вони зафіксованіу словниках. При визначенні наголосу у складних дієсловах в усній, письмовій, офіційній, неформальній, ввічливій формах мовлення, а також при дослідженні їх британських, американських і австралійських варіантів у деяких словниках були виявлені певні особливості. Враховуючи, що ці дієслова, як правило, більш поширені в усному мовленні, висувається думка про те, що для більш ефективного їх засвоєння іноземцями необхідно включити цю тему у підручники.
Морфологическая классификация составных глаголов английского языка помогает определить как, каким образом и под какими наименованиями они встречаются в словарях. При определении ударения в составных глаголах в устной, письменной, официальной, неформальной, вежливой формах речи, а также при исследовании их британских, американских и австралийских вариантов в некоторых словарях были выявлены определенные особенности.Учитывая, что эти глаголы, как правило, более распространены в устной речи, выдвигается мнение, что для более эффективного изучения их иностранцами необходимо включить эту тему в учебники.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15329
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Humbatova.pdf206.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.