DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1(54) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15228
Title: Освітні програми міжнародної олімпійської академії: зміст, спрямованість, організація та проведення
Authors: Радченко, Л. О.
Keywords: Олімпійська Академія
Олімпія
Олимпийская Академия
Олимпия
Olympic Academy
Olympia
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Радченко Л. О. Освітні програми міжнародної олімпійської академії: зміст, спрямованість, організація та проведення / Л. О. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт : 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Випуск 1 (54)15. - C. 61-64
Abstract: Міжнародна Олімпійська Академія (IOA) функціонує як багатокультурний міждисциплінарний центр, який цілиться у вивчення, збагачуючи і просуваючи Олімпизм. Основа такої установи була створена древньою Гімназією, яка сформувала Олімпійський Ідеал близько гармонійно, культивуючи тіло, і розум. Мета Міжнародної Олімпійської Академії - створити міжнародний культурний центр в Олімпії, щоб зберегти і поширювати Олімпійський Дух, вивчати і здійснювати освітні і соціальні принципи Олімпизма і об'єднувати наукову основу Олімпійського Ідеалу, відповідно до принципів, покладених древніх греків і відновників сучасного Олімпійського Руху, через Пьера Кубертена.
Международная Олимпийская Академия (IOA) функционирует как многокультурный междисциплинарный центр, который целится в изучение, обогащая и продвигая Олимпизм. Основание такого учреждения было создано древней Гимназией, которая сформировала Олимпийский Идеал близко гармонично, культивируя тело, и ум. Цель Международной Олимпийской Академии - создать международный культурный центр в Олимпии, чтобы сохранить и распространять Олимпийский Дух, изучать и осуществлять образовательные и социальные принципы Олимпизма и объединять научную основу Олимпийского Идеала, в соответствии с принципами, положенными древними греками и восстановителями современного Олимпийского Движения, через Пьера Кубертена.
The International Olympic Academy (IOA) functions as a multicultural interdisciplinary center that aims at studying, enriching and promoting Olympism. The foundation of such an institution was inspired by the ancient Gymnasium, which shaped the Olympic Ideal by harmoniously cultivating body, will and mind. The aim of the International Olympic Academy is to create an international cultural center in Olympia, to preserve and spread the Olympic Spirit, study and implement the educational and social principles of Olympism and consolidate the scientific basis of the Olympic Ideal, in conformity with the principles laid down by the ancient Greeks and the revivers of the contemporary Olympic Movement, through P. de Coubertin's initiative.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15228
Appears in Collections:Випуск 1(54)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radchenko.pdf357.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.