DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Наукова бібліотека » Наукові праці Наукової бібліотеки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15087
Title: Вільний доступ як прогресивна форма організації фонду університетської бібліотеки
Authors: Савенкова, Людмила Василівна
Keywords: бібліотечний фонд
вільний доступ до фонду
розташування бібліотечного фонду
бібліотечне обслуговування
library fund
free access to the fund
arrangement of library fund
library service
библиотечный фонд
свободный доступ к фонду
расположение библиотечного фонда
библиотечное обслуживание
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Експрес-об’ява"
Citation: Савенкова Л. В. Вільний доступ як прогресивна форма організації фонду університетської бібліотеки / Л. В. Савенкова // Журналістика, видавнича справа, редагування: вчора, сьогодні, завтра : збірник наукових праць "Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій". Випуск V. – К.: ДП "Експрес-об’ява", 2015. – С. 40-45
Abstract: Розглядаються нові підходи до організації інформаційно-бібліотечного середовища, особлива увага приділяється новим тенденціям доступу користувачів до бібліотечних ресурсів. Аналізуються можливості застосування технології вільного доступу в організації обслуговування користувачів бібліотеки. Звертається увага на проблеми організації вільного доступу до фондів на абонементах і в читальних залах університетських бібліотек.
The new approaches to organization information-library environment is lighted in this article. The main attention is devoting to new tenderness in library patrons’ access to library funds. The possibilities of usage of technologies of free access in organization to services library customers are analyzed in the article. The author pays attention to the problem of organization of free access in reading rooms and abonnements in university libraries.
Рассматриваются новые подходы к организации информационно-библиотечной среды. Особое внимание уделяется новым тенденциям доступа пользователей к библиотечным ресурсам. Анализируются возможности применения технологии свободного доступа в организации обслуживания пользователей библиотеки. Обращается внимание на проблемы организации свободного доступа к фондам на абонементах и в читальных залах университетских библиотек.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15087
Appears in Collections:Наукові праці Наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savenkova.pdfОсновна стаття888.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.