DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15007
Title: За лаштунками відбудови важкої індустрії УРСР: примусові мобілізації та дезертирство у вугільній промисловості (1943-1945 рр.)
Authors: Вєтров, Ігор Георгійович
Keywords: друга світова війна
промисловість
важка індустрія
відбудова промисловості
вторая мировая война
промышленность
тяжелая индустрия
восстановление промышленности
heavy industry
industry
World War II
industrial recovery
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Вєтров І. Г. За лаштунками відбудови важкої індустрії УРСР: примусові мобілізації та дезертирство у вугільній промисловості (1943-1945 рр.) / І. Г. Вєтров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 116-123
Series/Report no.: Серія 6. Вип. 5;
Abstract: Висвітлюються складові процесу мобілізації робочої сили на підприємства вугільної промисловості Донбасу у роки Другої світової війни та проаналізовано його проблеми в контексті загальних відбудовних процесів у важкій індустрії.
Освещаются составляющие процесса мобилизации рабочей силы на предприятия угольной промышленности Донбасса в годы Второй мировой войны и проанализированы его проблемы в контексте общих восстановительных процессов в тяжелой индустрии.
The components of the process of mobilization of the labor force for the enterprises of the coal industry of the Donbas during World War II are analyzed and its problems are analyzed in the context of general recovery processes in the heavy industry.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15007
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vetrov.pdf610.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.