DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14893
Title: Проблема формування міжетнічної толерантності на уроках всесвітньої історії
Authors: Теремецька, Тетяна Вікторівна
Keywords: всесвітня історія
толерантність
міжетнічна толернтність
толерантна особистість
толерантна свідомість
поліетнічне суспільство
всеобщая история
толерантность
междуэтническая толерантность
толерантная личность
толерантное сознание
политэтническое общество
tolerant consciousness
polietnichne society
world history
tolerntnist'
mizhetnichna tolerance
tolerant personality
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Теремецька Т. В. Проблема формування міжетнічної толерантності на уроках всесвітньої історії / Т. В. Теремецька // Всесвітня історія очима українських істориків, присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука : Конференція присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука, Київ, 8 грудня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - С. 240-245
Abstract: Розглядається проблема формування міжетнічної толерантності в учнів загальноосвітніх закладів на уроках всесвітньої історії в умовах українського позаетнічного суспільства.
Рассматривается проблема формирования межэтнической толерантности у учеников общеобразовательных заведений на уроках всемирной истории в условиях украинского внеэтничного общества.
The problem of forming of mizhetnichnoy tolerance is examined for the students of general establishments on the lessons of world history in the conditions of Ukrainian pozaetnichnogo society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14893
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teremetska.pdf238.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.