DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14442
Title: Мілітарізація промислового виробництва України і Радянського Союзу в роки Другої світової війни
Authors: Чернега, Петро Макарович
Лущай, Володимир Іванович
Телегуз, Андрій Володимирович
Keywords: Друга світова війна
промислове виробництво
мілітарізація
вторая мировая война
промышленное производство
милитаризация
industrial production
the militarization
the second world war
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во Національного військово-історичного музею України
Citation: Чернега П. М. Мілітарізація промислового виробництва України і Радянського Союзу в роки Другої світової війни / П. М. Чернега, В. І. Лущай, А. В. Телегуз // Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конференції, 15 березня 2012 р., Київ : науковий збірник / М-во оборони України, Нац. військ.-іст. музей України, Нац. ун-т оборони України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Всеукр. громад. організація "Ін-т воєнної історії". - 2012. - С. 707-713
Abstract: Ідеологічним обгрунтуванням політики мілітаризації промислового виробництва в СРСР було переконання лідерів комуністичної партії у тому, що диктатура пролетаріату і найбіднішого селянства є універсальною формою влади для усього людства. Для досягнення цієї нездійсненої мети правляча партія взяла курс на побудову воєнно-індустріальної наддержави.
Идеологическим обоснованием политики милитаризации промышленного производства в СССР было убеждение лидеров коммунистической партии в том, что диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства является универсальной формой власти для всего человечества. Для достижения этой несбывшейся цели правящая партия взяла курс на построение военно-индустриальной сверхдержавы.
The ideological basis of the policy of militarization of industrial production in the Soviet Union was the belief of the leaders of the Communist party, that the dictatorship of the proletariat and the poor peasantry is a universal form of government for all mankind. To achieve this unfulfilled goal the ruling party has embarked on the construction of a military-industrial superpower.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14442
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernega.pdf278.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.