DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інститут неперервної освіти » Наукові праці Інституту неперервної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14322
Title: Курс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки науково-педагогічних кадрів системи післядипломної освіти
Authors: Саюк, Валентина Іванівна
Регейло, Ірина Юріївна
Скрипник, Марина Іванівна
Штомпель, Георгій Олександрович
Keywords: підготовка науково-педагогічних кадрів
післядипломна освіта
Issue Date: 2015
Publisher: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Citation: Курс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки науково-педагогічних кадрів системи післядипломної освіти / [І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І.Скрипник, Г. О.Штомпель] ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2015. - 128 с.
Abstract: товки науково-педагогічних кадрів - працівників знань вищої кваліфікації, що відповідає євроінтеграційним прагненням України за планетарного руху до економіки знань та інформаційного суспільства. Осмислення історичного досвіду ХХІ століття, нового етапу розвитку інформатизації освітнього простору - періоду відкритої освіти, дослідження генезису історії андрагогіки, а також ознайомлення з навчальною дисципліною ―Теорія порівняльної післядипломної освіти‖ розглянуто з позицій стратегії реформування. Курс лекцій розраховано на аспірантів, докторантів, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших суб’єктів постдипломних кваліфікацій. Однією з вихідних умов сучасного реформування системи підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні є осмислення історичного досвіду ХХІ століття, об’єктивна оцінка реалій, виявлення прогресивних та діючих чинників функціонування механізмів третього циклу вищої освіти, творче використання яких сприяє зростанню знаннєвого потенціалу.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14322
Appears in Collections:Наукові праці Інституту неперервної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saiuk.pdfКурс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки науково-педагогічних кадрів системи післядипломної освіти1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.