DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14202
Title: Технології формування інженерної складової професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості
Authors: Косяк, Інна Василівна
Keywords: технології навчання
професійна діяльність
педагогічна технологія
професійна компетентність
технологии обучения
педагогическая технология
профессиональная деятельность
профессиональная компетентность
technology education
educational technology
professional activity
professional competence
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во РДГУ
Citation: Косяк І. В Технології формування інженерної складової професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості / І. В. Косяк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 170 – 177
Abstract: У статті розкрито специфіку формування інженерної складової професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості. Запропоновано та охарактеризовано педагогічні технології, які можливо використовувати при підготовці майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості та при їх педагогічній діяльності у професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ)
В статье раскрыта специфика формирования инженерной составляющей профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов по профилю технология изделий легкой промышленности. Предложены и охарактеризованы педагогические технологии, которые возможно использовать при подготовке будущих инженеров-педагогов по профилю технология изделий легкой промышленности и при их педагогической деятельности в профессионально-техническом училище (ПТУ)
In the article the features of formation of the engineering component of professional competence of future engineers-teachers in profile technology of light industry products. In this process, you must consider the future professional activity, carried out by the engineer-teacher at vocational school (vocational and technical). Proposed and described educational technology that can be used in the preparation of future engineers - teachers in profile technology of light industry products and their teaching activities in vocational education. Discussed in the article pedagogical technologies have proven effective at all levels of professional training of future engineers-teachers in profile technology of light industry products, and are designed to ensure the success of professional activity of graduates in the new socio-economic conditions
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14202
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosiak1.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.