DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСидоренко, Ольга Борисівна-
dc.contributor.authorПоліщук, Светлана Петровна-
dc.date.accessioned2017-05-19T10:33:07Z-
dc.date.available2017-05-19T10:33:07Z-
dc.date.issued2017-02-
dc.identifier.citationСидоренко О. Б. Старанність як компонент особистісного розвитку студентів / О. Б. Сидоренко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, Budapest. - 2017. - P. 83-87ua
dc.identifier.issnp-ISSN 2308-5258-
dc.identifier.issne-ISSN 2308-1996-
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14132-
dc.descriptionУ Законі України «Про вищу освіту» основна увага приділяється розвитку особистісних якостей студентів, що є основою професійної компетентності, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. В зв’язку з цим постає практична необхідність пошуку тих компонентів у структурі особистості, які запускають механізми саморозвитку і самовдосконалення, серед яких вагоме місце займає старанність. Навчання у вищому навчальному закладає сенситивним періодом для розвитку старанності через глибоке знайомство з професією, оволодіння загальною культурою інтелектуальної діяльності, можливість підвищити рівень особистісного розвитку – все це сприяє розвитку старанності. Детермінантами становлення старанності серед інших компонентів є самостійна робота та систематичність відвідування занять, які водночас є і характеристиками старанності.ua
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню феномена старанності як компонента особистісного розвитку студентів. Розкрито особистісні чинники розвитку старанності серед яких: сумлінність, відповідальність, ставлення до діяльності, організованість, вольові якості та чинники професійного середовища, самостійна робота студентів, систематичність перевірки та контролю знань, умінь і навичок студентів. Виявлено рівні старанності студентів та окреслені шляхи розвитку старанності в умовах університету.ua
dc.description.abstractThe article investigates the phenomenon of diligence as a component of personal development of students. Discloses personal factors of diligence among them: conscientiousness, responsibility, attitude to the activity, organization, volitional qualities and factors of professional environment, independent work of students, systematic inspection and control of knowledge, abilities and skills of students. Diligence revealed levels of students and ways of diligence in the university environment.ua
dc.description.abstractСтатья посвящена исследованию феномена прилежания как компонента личностного развития студентов. Раскрыто личностные факторы развития прилежания среди которых: добросовестность, ответственность, отношение к деятельности, организованность, волевые качества и факторы профессиональной среды, самостоятельная работа студентов, систематичность проверки и контроля знаний, умений и навыков студентов. Выявлено уровни прилежания студентов и намечены пути его развития в условиях университета.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherBUDAPESTua
dc.subjectПсихологія студентівua
dc.subjectстаранністьua
dc.subjectстудентиua
dc.subjectособистісний розвитокua
dc.subjectсумлінністьua
dc.subjectрівні старанностіua
dc.subjectPsychology of studentsua
dc.subjectdiligenceua
dc.subjectpersonal developmentua
dc.subjectstudentsua
dc.subjectconsua
dc.subjectconscientiousnessua
dc.subjectПсихология студентовua
dc.subjectdiligence levelsua
dc.subjectприлежаниеua
dc.subjectстудентыua
dc.subjectличностное развитиеua
dc.subjectдобросовестностьua
dc.subjectуровни прилежанияua
dc.titleСтаранність як компонент особистісного розвитку студентівua
dc.title.alternativeDiligenceas a component of personal development of studentsua
dc.title.alternativeПрилежание как компонент личностного развития студентовua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sydorenko_O_article, Polishchuk_S_article.pdf438.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.