Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Федоренко, О. В.
dc.date.accessioned 2017-05-17T10:17:54Z
dc.date.available 2017-05-17T10:17:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Федоренко О. В. Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір / О. В. Федоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 495-501 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14090
dc.description.abstract У статті аналізується гуманістична природа демократії, пов’язана з розумінням сутності гуманізму як самоцінності людини, визнанням її гідності, можливостей виявлення своїх здібностей завдяки реалізації принципів демократичної організації суспільства. ua
dc.description.abstract В статье анализируется гуманистическая природа демократии, связана с пониманием сущности гуманизма как самоценности человека, признанием его достоинства, возможностей выявления своих способностей благодаря реализации принципов демократической организации общества. ua
dc.description.abstract Humanism nature of democracy, understanding essences of humanism as values of man, his dignity, possibilities of exposure of the capabilities, due to realization of principles of democratic organization of society, is analyzed in the article. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject демократія ua
dc.subject гуманістичній вимір ua
dc.subject цінність людини ua
dc.subject демократия ua
dc.subject гуманистической измерение ua
dc.subject ценность человека ua
dc.subject democracy ua
dc.subject to humanism measuring ua
dc.subject value of man ua
dc.subject.classification 165.742:321.7 ua
dc.title Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account