DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14090
Title: Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір
Authors: Федоренко, О. В.
Keywords: демократія
гуманістичній вимір
цінність людини
демократия
гуманистической измерение
ценность человека
democracy
to humanism measuring
value of man
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Федоренко О. В. Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір / О. В. Федоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 495-501
Abstract: У статті аналізується гуманістична природа демократії, пов’язана з розумінням сутності гуманізму як самоцінності людини, визнанням її гідності, можливостей виявлення своїх здібностей завдяки реалізації принципів демократичної організації суспільства.
В статье анализируется гуманистическая природа демократии, связана с пониманием сущности гуманизма как самоценности человека, признанием его достоинства, возможностей выявления своих способностей благодаря реализации принципов демократической организации общества.
Humanism nature of democracy, understanding essences of humanism as values of man, his dignity, possibilities of exposure of the capabilities, due to realization of principles of democratic organization of society, is analyzed in the article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14090
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorenko.pdf306.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.