DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14089
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСеменець-Орлова, І. А.-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:19Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:19Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationСеменець-Орлова І. А. Імперативи демократії через освіту (у вимірі моделі демократії участі Д. Дюї та сучасних дискурсивних практик) / І. А. Семенець-Орлова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 487-495ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14089-
dc.description.abstractПроаналізовано різні аспекти функціонального навантаження освіти як соціального інституту, окреслено умови перетворення освіти в могутній ресурс зміцнення демократичних цінностей.ua
dc.description.abstractПроанализированы различные аспекты функциональной нагрузки образования как социального института, очерчены условия превращения образования в мощный ресурс укрепления демократических ценностей.ua
dc.description.abstractAnalyzed different aspects of the functional load of education as a social institution, outlines the conditions of transformation of education into a powerful resource strengthening democratic values.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ ім. М. П. Драгомановаua
dc.subjectосвітаua
dc.subjectдемократія участіua
dc.subjectсуспільні функції освітиua
dc.subjectобразованиеua
dc.subjectдемократия участияua
dc.subjectобщественные функции образованияua
dc.subjecteducationua
dc.subjectparticipatory democracyua
dc.subjectsocial function of educationua
dc.subject.classification321.72+37.017.93ua
dc.titleІмперативи демократії через освіту (у вимірі моделі демократії участі Д. Дюї та сучасних дискурсивних практик)ua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenets-Orlova.pdf328.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.