DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14047
Title: Інтернет-спільноти в системі суспільно-політичних відносин
Authors: Кокарча, Ю. А.
Keywords: Інтернет-спільнота
соціальна мережа
Інтернет-комунікація
Интернет-сообщество
социальная сеть
интернет-коммуникация
online-community
social networking
online-communication
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кокарча Ю. А. Інтернет-спільноти в системі суспільно-політичних відносин / Ю. А. Кокарча // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 451-456
Abstract: В статті розглядається проблема поширення впливу Інтернет-спільнот в суспільно-політичній сфері, наводяться визначення поняття та їх загальна характеристика. Виокремлюються фактори, що породжують утворення Інтернет- спільнот.
В статье рассматривается проблема распространения влияния Интернет-сообществ в общественно-политической сфере, приводятся определения понятия и их общая характеристика. Выделяются факторы, порождающие образования Интернет- сообществ.
This paper addresses the problem of the spread of influence Internet-communities in the socio-political sphere, provides definitions of terms and their general characteristics. Distinguishes factors that give rise to the formation online-communities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14047
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokarcha.pdf303.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.