DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14043
Title: Роль ідеології у функціонуванні європартій
Authors: Агафонова, Г. С.
Keywords: політична ідеологія
політична партія
європартія
политическая идеология
политическая партия
европартия
political ideology
political party
europarty
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Агафонова Г. С. Роль ідеології у функціонуванні європартій / Г. С. Агафонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 429-434
Abstract: Досліджено особливості ідеологічної ідентифікації політичних партій Європейського Союзу. Визначено, що на сучасному етапі розвитку європартій простежується тенденція до підвищення популярності ідеологічного тренду консерватизму.
Исследованы особенности идеологической идентификации политических партий Европейского Союза. Определено, что на современном этапе развития европартий прослеживается тенденция к повышению популярности идеологического тренда консерватизма.
The features of the ideological identification of political parties of the European Union are studied. The tendency of development europarties to increase popularity of the ideological trend of conservatism at the present stage is determined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14043
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agafonova.pdf299.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.