DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14042
Title: Деякі аспекти формування законодавчої влади в Україні та Республіці Польща (порівняльний аналіз в контексті реалізації принципу поділу влади та доцільності використання польського досвіду)
Authors: Яценко, І. С.
Keywords: поділ влади
виборча система
разделение властей
избирательная система
separation of powers
the electoral system
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Яценко І. С. Деякі аспекти формування законодавчої влади в Україні та Республіці Польща (порівняльний аналіз в контексті реалізації принципу поділу влади та доцільності використання польського досвіду) / І. С. Яценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 425-428
Abstract: Розглядається питання формування вищих законодавчих органів (парламентів) України та Республіки Польща як елементу поділу влади з точки зору їх структури та системи виборів до парламенту. На підставі порівняльного аналізу показуються відмінності та переваги польської моделі виборів до парламенту. Наводяться рекомендації щодо застосування польського досвіду в Україні.
Рассматриваются вопросы формирования высших законодательных органов (парламентов) Украины и Республики Польша как элемента разделения властей с точки зрения их структуры и системы выборов в парламент. На основании сравнительного анализа показаны отличия и преимущества польской модели выборов в парламент. Приводятся рекомендации относительно применения польского опыта в Украине.
Considers the questions of formation of the highest legislative bodies (the parliaments) of Ukraine and Republic of Poland as an element of the separation of powers from the point of view of their structure and system of parliamentary elections. Based on a comparative analysis shows the differences and benefits of the Polish model of parliamentary elections. Provides the recommendations of using of the Polish experience in Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14042
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yatsenko.pdf277.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.