DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13996
Title: Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст
Authors: Рибак, І. В.
Keywords: політична делегітимація
інформаційно-маніпулятивні технології
политическая делегитимация
информационно-манипулятивные технологии
political delegitimation
information and manipulative technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Рибак І. В. Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст / І. В. Рибак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 406-412
Abstract: В українському політикумі здійснюється перманентна апробація інформаційно- маніпулятивних технологій політичної делегітимації. Аналіз позаелекторального контексту впровадження інформаційно-маніпулятивних технологій засвідчує їх високий делегітимаційний потенціал та прогресуючу динаміку вдосконалення.
В украинском политикуме происходит перманентная апробация информационно- манипулятивных технологий политической делегитимации. Анализ внеэлекторального контекста внедрения информационно-манипулятивных технологий свидетельствует об их высоком делегитимационном потенциале и прогрессирующей динамике совершенствования.
In Ukrainian politics the permanent testing of information and manipulation technologies of political delegitimation is taking place. Analysis of none-electoral context of information and manipulation technologies’ implementation demonstrates their high delegitimation potential and advanced dynamic development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13996
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybak.pdf309.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.