DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13992
Title: Тенденції реалізації політичного протесту: європейський вимір
Authors: Ірха, К. О.
Keywords: політичний процес
політичний протест
абсентеїзм
политический процесс
политический протест
абсентеизм
political process
political protest
absenteeism
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ірха К. О. Тенденції реалізації політичного протесту: європейський вимір / К. О. Ірха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 382-388
Abstract: Сформульовано теоретичне обґрунтування політичного протесту як феномену та форми політичної участі. Актуалізована проблема реалізації масового політичного протесту та його форм на прикладі країн Західної Європи. Досліджено нормативне поле втілення політичного протесту.
Сформулировано теоретическое обоснование политического протеста как феномена и формы политического участия. Актуализирована проблема реализации массового политического протеста и его форм на примере стран Западной Европы. Исследовано нормативное поле воплощения политического протеста.
The theoretical foundation of political protest as a phenomenon and forms of political participation was formulated. The problem of realization of mass political protest and it forms on an example of Western Europe was actualized. The normative field implementation of political protest was investigated.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13992
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yrkha.pdf305.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.