DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13990
Title: Особливості формування репутації політика
Authors: Голішевська, А. В.
Keywords: «репутація»
«політична репутація»
«політична репутація політика»
«репутация»
«политическая репутация»
«политическая репутация политика»
«reputation»
«political reputation»
«political reputation policy»
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Голішевська А. В. Особливості формування репутації політика / А. В. Голішевська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 372-376
Abstract: У статті репрезентовані контекстні засади дослідження феномену політичної репутації. Проаналізовані основні технології формування репутації політичного лідера.
В статье представлены контекстные основы исследования феномена политической репутации. Проанализированы основные технологии формирования репутации политического лидера.
The article represented contextual bases of the phenomenon of political reputation. The basic technologies of the reputation of a political leader.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13990
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golishevska.pdf298.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.