DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13987
Title: Трансформація політичної влади в умовах становлення інформаційного суспільства (концепція "метаморфоз влади" Е. Тоффлера)
Authors: Апончук, І. О.
Keywords: влада
політична влада
тріада влади
власть
политическая власть
триада власти
power
political power
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Апончук І. О. Трансформація політичної влади в умовах становлення інформаційного суспільства (концепція "метаморфоз влади" Е. Тоффлера) / І. О. Апончук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 353-358
Abstract: Стаття присвячена аналізу зростання ролі інформації та впливу інформаційного суспільства на політичну сферу, зокрема на політичну владу, визначення основних характеристик, джерел та типів влади у концепції Е.Тоффлера.
Статья посвящена анализу возрастания роли информации и влияния информационного общества на политическую сферу, в частности на политическую власть, определение основных характеристик, источников и типов власти в концепции Э.Тоффлера.
Article is dedicated to an analysis of the growing role of information and the impact of the information society in the political sphere, particularly in the political power, of identifying key characteristics of power sources and types of concepts E.Tofflera.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13987
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aponchuk.pdf306.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.