DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13906
Title: Аграрне питання в діяльності Української партії соціалістів-федералістів у добу Української революції 1917-1920 рр
Authors: Трикіша, Андрій
Keywords: аграрне питання
УПСФ
політичні партії
соціалісти-федералісти
українська революція 1917-1920 рр.
ліквідація малоземелля
земельный вопрос
политические партии
социалисты-федералисты
ликвидация малоземелья
украинская революция 1917-1920 гг.
the Ukrainian revolution of 1917-1920
the elimination of land hunger
the agrarian question
political parties
UPFS
the socialist-Federalists
Issue Date: 2005
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Трикіша А. Аграрне питання в діяльності Української партії соціалістів-федералістів у добу Української революції 1917-1920 рр / А. Трикіша // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова : До 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти / Ред. В.Й. Борисенко. - Київ : НПУ, 2005. - Серія 6 : Історичні науки, Вип.2. - С. 120-126
Series/Report no.: Серія 6, вип.2;
Abstract: У статті розглядається діяльність однієї з провідних політичних партій України по вирішенню земельного питання в період революції 1917-1920 рр. Ліквідацію малоземелля соціалісти-федералісти вважали одним із головних завдань своєї діяльності.
В статье расматривается деятельность одной их ведущих политических партий Украины по решению земельного вопроса в период революции 1917-1920 гг. Ликвидацию малоземелья социалисты-федералисты считали одной из главных задач своей деятельности.
The article examines the activities of one of the leading political parties of Ukraine by the decision of the land question during the revolution of 1917-1920, the Elimination of the shortage of land, the socialist-Federalists believed one of the main objectives of its activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13906
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trykisha.pdf275.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.