DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13904
Title: Малодосліджені сторінки історії Інгульської (Перевізької) паланки (друга половина XVII-XVIII ст.)
Authors: Зубков, Андрій
Keywords: козацтво
Запорозька Січ
історія України
Інгульська паланка
казачество
Запорожская Сечь
история Украины
Ингульская паланка
Ukraine's history
Ingulsky Palanka
the Cossacks
Zaporizhian Sich
Issue Date: 2005
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Зубков А. Малодосліджені сторінки історії Інгульської (Перевізької) паланки (друга половина XVII-XVIII ст.) / А. Зубков // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова : До 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти / Ред. В.Й. Борисенко. - Київ : НПУ, 2005. - Серія 6 : Історичні науки, Вип.2. - С. 106-114
Series/Report no.: Серія 6, вип.2;
Abstract: В статті розкривається історія Інгульської (Перевізької) паланки-однієї з військово-адміністративних та господарчих одиниць Запорозьких Вольностей в другій половині XVII-XVIII ст. Подається аналіз господарства, джерел прибутків, устрою, функцій паланки.
В статье раскрывается история Ингульской (Перевозской) паланки-одной из военно-административных и хозяйственных единиц Запорожских Вольностей во второй половине XVII-XVIII вв. Анализируется хозяйство, источники дохода, устройство, функции паланки.
The article reveals the history of the Ingul (Perisic) Palanka-one of the military-administrative and economic units of Zaporizhzhya Carta in the second half of XVII-XVIII centuries the analysis of the economy, sources of income, the device functions Palanca.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13904
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zubkov.pdf411.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.