DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13812
Title: Комунікаційна складова становлення громадянського суспільства в умовах модернізації сучасної України
Authors: Дабіжа, В. В.
Keywords: комунікації
політичні комунікації
інформація
коммуникации
политические коммуникации
информация
communication
political communication
information
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дабіжа В. В. Комунікаційна складова становлення громадянського суспільства в умовах модернізації сучасної України / В. В. Дабіжа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 200-206
Abstract: В статті розглядається проблема розвитку, комунікаційної складової в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.
В статье рассматривается проблема развития, коммуникационной составляющей в условиях становления гражданского общества в Украине.
Article deals with the problem of communication components in the formation of civil society in Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13812
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dabizha.pdf308.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.