DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2016 рік » №2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13793
Title: Чому потрібна революція у школі? Рецензія на книгу: Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція, що назавжди змінить освіту
Authors: Шевчук, Дмитро
Keywords: освіта
стандартизація
революція
органічна освіта
школа
образование
стандартизация
революция
органическое образование
школа
education
standardization
revolution
organic education
school
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Шевчук Д. Чому потрібна революція у школі? Рецензія на книгу: Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція, що назавжди змінить освіту / Дмитро Шевчук // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. – № 2 (19). – C. 275-283
Abstract: У статті здійснено огляд книги Кена Робінсона «Школа будущего». В цій книзі акцентується увага на тому, що уряди сучасних країн йдуть хибним шляхом. Вони орієнтуються на стандартизацію, конкуренцію та корпоративізацію в освіті. Ми живемо в динамічному, змінному світі, що організований нелінійно. Аби відповідати на його виклики, потрібно переосмислити засади навчання. Кен Робінсон наполягає на тому, що для того, аби зрозуміти, як має виглядати освіта, потрібно звернутися до першооснов. Замість стандартизованої освіти Кен Робінсон пропонує впроваджувати «органічну освіту». Освіту, на його думку, слід сприймати як біологічну систему і тому людям потрібно забезпечувати відповідні умови для того, щоб вони досягали в ній успіху.
В статье осуществлен обзор книги Кена Робинсона «Школа будущего». В этой книге внимание акцентируется на том, что правительства современных государств идут ошибочным путем. Они ориентируются на стандартизацию, конкуренцию и корпоративизацию в образовании. Мы живем в динамичном, изменчивом мире, который организован нелинейно. Чтобы отвечать на его вызовы, нужно переосмыслить принципы обучения. Кен Робинсон настаивает на том, что для того, чтобы понять, как должно выглядеть образование, нужно обратиться к первоосновам. Вместо стандартизированного образования Кен Робинсон предлагает внедрять «органическое образование». Образование следует воспринимать как биологическую систему, и поэтому людям нужно обеспечивать соответствующие условия для того, чтобы они достигали в ней успеха.
The article presents a review of Ken Robinson’s book “School of the Future”. In this book, the author states that governments of modern states make a mistake. They orient on standardization, competition, and corporatization in education. We live in the dynamic, changing world which does not have a linear organization. To answer the challenges of the modern world, we need to re-think of the principles of learning. Ken Robinson insists that in order to understand how education should look like, we need to appeal to first principles. Instead of a standardized education Ken Robinson suggests implementation the “organic education”. Education, in his view, should be seen as a biological system and therefore people need to provide the appropriate conditions to ensure that they reached the success.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13793
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchuk.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.