DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 19(29) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13603
Title: Реалізація методу навчання на основі використання дводольного графу подання змісту навчання студентів застосовувати комп'ютерні технології в управлінні виробництвом
Authors: Смоліна, І. С.
Keywords: комп’ютерні технології
застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом
метод навчання
дводольний процедурний граф
компьютерные технологии
применение компьютерных технологий в управлении производством
метод обучения
двухдольный процедурный граф
computer technology
the application of computer technology in the management of production
teaching method
bilobate procedural graph
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Смоліна І. С. Реалізація методу навчання на основі використання дводольного графу подання змісту навчання студентів застосовувати комп'ютерні технології в управлінні виробництвом / І. С. Смоліна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 150-155
Abstract: У статті розглядається проблема підготовки майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом, реалізація методу навчання майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом на основі використання дводольного процедурного графу подання змісту навчання.
В статье рассматривается проблема подготовки будущих инженеров-педагогов применять компьютерные технологии в управлением производством, реализация метода обучения будущих инженеров- педагогов применять компьютерные технологии в управлении производством на основе использования двудольного процедурного графа представления содержания обучения.
The problem of training of future engineers and educators to use computer technology to production management, the implementation of the training of future engineers, and educators to use computer technology in the management of production through the use of the bipartite graph representation of procedural learning content.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13603
Appears in Collections:Випуск 19(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smolina.pdf363.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.