DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1360
Title: Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору)
Authors: Садовенко, Світлана Миколаївна
Keywords: музичні здібності
структура музичних здібностей
діти дошкільного віку
методика формування музичних здібностей
український музичний фольклор
music abilities
structure of music abilities
pre-school children
methods of pre-school children’ music abilities’ formation
Ukrainian music folklore
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Садовенко, Світлана Миколаївна. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. М. Садовенко ; наук. кер. А. Ф. Кречківський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору. У дослідженні визначено організаційно-методичні засади формування музичних здібностей дошкільників, науково обґрунтовано і перевірено на практиці експериментальну методику формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору. “Музичні здібності” дошкільників визначено як стійкі індивідуально-психологічні властивості дитини, що забезпечують успішність музичної діяльності. Доведено, що в результаті цілеспрямованого оволодіння різними видами музичної діяльності відбувається формування музично-слухових здібностей, здібностей до різних видів музичної діяльності та музично-творчих здібностей, які в сукупності складають структуру музичних здібностей дітей дошкільного віку. Розкрито особливості українського музичного фольклору, обґрунтовано його дієвість у формуванні музичних здібностей дітей. Визначено критерії й показники, встановлено рівні сформованості музичних здібностей дошкільників. Запропоновано методику формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського музичного фольклору в сукупності адаптаційно-мотиваційного, репродуктивно-інформаційного й творчо-діяльнісного етапів.
The dissertation focuses on theoretical and experimental studying of the problem of pre-school children’ musical abilities formation using Ukrainian folklore. Scientific and methodical foundations, organizational and pedagogical principles are defined. Methods of musical abilities formation using integrative approach as one of the most fruitful means of pre-school children’ music abilities’ formation is elaborated. “Musical abilities” as to pre-school children are defined as child’ stable individual and psychological characteristics provide the successfulness’ of children musical activities. It’s proved that formation of musical perception abilities, abilities for different kinds of musical activities and musical creation abilities which make the structure of musical abilities is the result of purposeful developing of different kinds of musical activities. The main characteristics of the Ukrainian music folklore as well as its importance in the filed of children musical abilities natural formation are defined. The system of criteria to determine the level of pre-school children’ music abilities’ formation is proposed. The author’s method of pre-school children abilities’ formation using Ukrainian music folklore combined together with adaptive, reproductive, creative stages is proposed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1360
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadovenko.pdf288.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.