DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1356
Title: Методика використання електронних додатків до підручників фізики в основній школі
Authors: Мисловська, Світлана Костянтинівна
Keywords: електронний додаток
навчально-методичний комплекс
підручник з фізики
методика використання
пізнавальний інтерес
мотивація навчання
якість засвоєння знань
Multimedia addition
studying-methodological complex
Physics textbook
methodological recommendations
learning interest
motivation of study
and quality of learning knowledge
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Мисловська, Світлана Костянтинівна. Методика використання електронних додатків до підручників фізики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. К. Мисловська ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розробці методики застосування нового навчально-методичного комплексу, який поєднує традиційний підручник з фізики з електронним додатком до нього (на прикладі навчального матеріалу курсу фізики основної школи). Таке поєднання традиційної навчальної книги з електронним додатком дидактично збільшує можливості традиційного підручника, оскільки доповнює та ілюструє навчальний матеріал, викладений у підручнику. Запропоновано методику використання електронних додатків у системі з підручником на уроках фізики різних типів та при самостійній роботі учнів основної школи (розділи “Тиск газів і рідин”, “Електричні явища”, “Електромагнітні явища”). Результатами педагогічного експерименту доведено, що комплексне використання розробленого електронного додатку та традиційного підручника у відповідності до створеної методики, сприяє формуванню стійкого пізнавального інтересу як головного мотиву пізнавальної діяльності й підвищує якість засвоєння учнями знань з фізики.
This dissertation is devoted to the methodology of applying a new methodological studying- complex, which combines the traditional Physics textbook with a Multimedia addition to it (an example of study material for Physics at Secondary School). This combination of a traditional textbook with Multimedia addition gives an opportunity to open up, add and illustrate studying materials, which are given in the textbook. These are the proposed methodological recommendations for using Multimedia additions in a system with a textbook in different types of lessons of Physics and during self-training of students at year 7-8 (parts: “Pressure of gases and liquids”, “Electrical Theory”, “Electromagnetic Theory”). It is thus shown that using Multimedia additions and the textbook together favours the appearance of steady interest as a main motivation of learning and increases the quality of learning as shown by the student’s knowledge of Physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1356
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myslovska.pdf326.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.