DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 19(29) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13548
Title: Використання технології колективної розумової діяльності у процесі навчання студентів економічного профілю
Authors: Артюшина, М. В.
Keywords: технологія навчання
технологія колективної розумової діяльності
професійна підготовка студентів економічного профілю
методи творчого вирішення проблем
мозковий штурм
синектика
метод «снігової кулі»
метод інверсії
метод аналізу і синтезу фантастичних ідей
морфологічний аналіз
технология обучения
технология коллективной мыслительной деятельности
профессиональная подготовка студентов экономического профиля
методы творческого решения проблем
мозговой штурм
синектика
метод «снежного кома»
метод инверсии
метод анализа и синтеза фантастических идей
морфологический анализ
education technology
the technology of collective thinking activity
training students in economics
methods of creative problem solving
brainstorming
synectics
the method of "snowball" method of inversion
the method of analysis and synthesis of fantastic ideas
morphological analysis
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Артюшина М. В. Використання технології колективної розумової діяльності у процесі навчання студентів економічного профілю / М. В. Артюшина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип 19 (29). - С. 101-106
Abstract: У статті розглядається проблема недосконалості наявних технологій навчання для вирішення актуальних завдань сучасної економічної освіти в Україні та показується можливість використання технології колективної розумової діяльності у процесі навчання студентів економічного профілю.
В статье рассматривается проблема несовершенства имеющихся технологий обучения для решения актуальных задач современной экономического образования в Украине и показывается возможность использования технологии коллективной мыслительной деятельности в процессе обучения студентов экономического профиля.
The article is dedicated problem of imperfect learning technologies available to address urgent problems of modern economic education in Ukraine and shows the use of the technology of collective thinking activity in the learning process of students in economics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13548
Appears in Collections:Випуск 19(29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artiushyna.pdf227.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.