DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 1 (46) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГузенко, Віра Анатоліївна-
dc.date.accessioned2017-04-12T12:13:50Z-
dc.date.available2017-04-12T12:13:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationГузенко В. А. Соціальні страхи в процесі соціалізації особистості / В. А. Гузенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 96-103ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13443-
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі соціальних страхів у осіб підліткового та юнацького віку. Автор представила результати багаторічного дослідження заявленої проблеми. Описано динаміку соціальних страхів у підлітковому та юнацькому вікових періодах. Визначено, що соціальні страхи сучасних підлітків і юнаків виражені на низькому рівні. Для підлітків більш актуальними є шкільні тривоги, ніж соціальні страхи. Тим не менш, у юнацтва соціальні страхи слабше виражені, ніж у підлітків. Автор доходить висновку, що соціальні страхи в підлітковому віці є швидше «соціально запозиченими» і знижуються в юнацькому віці завдяки подоланню соціальних ситуацій, які з ними пов'язані. Загострення соціальних страхів у підлітковому віці порушує здорове функціонування психіки і може бути причиною прикордонного розладу або суїцидних намірів.ua
dc.description.abstractThe article is devoted to teens and youths social fears. Author presented the results of a multiyear study of the declared problem. The dynamics of social fears in teen and youth age periods was described. It was determined that modern teenagers and young men have low social fears. For teenagers school anxiety is more relevant than social fears. But youth social fears are weaker than adolescents' social fears. The author comes to conclusion that social fears at teenage age are more "socially borrowed" and reduced in youth by overcoming social situations that are associated with them. The aggravation of social fears at teenage age violates the healthy functioning of the psyche and may be the cause of borderline disorder or suicidal intentions.ua
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме социальных страхов у лиц подросткового и юношеского возраста. Автор представила результаты многолетнего исследования заявленной проблемы. Описана динамика социальных страхов в подростковом и юношеском возрастных периодах. Определено, что социальные страхи современных подростков и юношей выражены на низком уровне. Для подростков более актуальными являются школьные тревоги, чем социальные страхи. Тем не менее, у юношества социальные страхи слабее, чем у подростков. Автор приходит к выводу, что социальные страхи в подростковом возрасте являются скорее «социально заимствованными» и снижаются в юношеском возрасте благодаря преодолению социальных ситуаций, которые с ними связаны. Обострение социальных страхов в подростковом возрасте нарушает здоровое функционирование психики и может быть причиной пограничного расстройства или суицидальных намерений.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectпідлітковий і юнацький вікua
dc.subjectсоціальні страхиua
dc.subjectрозвиток особистостіua
dc.subjectadolescence and early adulthoodua
dc.subjectsocial fearsua
dc.subjectpersonal developmentua
dc.subjectrastrojstva personalityua
dc.subjectподростковый и юношеский возрастua
dc.subjectсоциальные страхиua
dc.subjectразвитие личностиua
dc.subjectрасстройства личностиua
dc.subject.classification316.613.4ua
dc.titleСоціальні страхи в процесі соціалізації особистостіua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huzenko.pdf334.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.