DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 2 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯгіяєв, І. І.-
dc.date.accessioned2017-04-07T12:08:07Z-
dc.date.available2017-04-07T12:08:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЯгіяєв І. І. Психологічне благополуччя та його складові у атеїстів та релігійних людей / І. І. Ягіяєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 2 (47). - С. 88-96ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13305-
dc.description.abstractДослідження присвячене розрізненню показників психологічного благополуччя у релігійних та нерелігійних респондентів із застосуванням методу порівняння середніх. Члени релігійної групи отримали вищі за атеїстів показники позитивних стосунків, цілей в житті, само прийняття, задоволеності життям і наявності смислу, нижчі – автономії та пошуку смислу. Дисперсійний аналіз показав, що саме належність до релігійної або атеїстичної групи, а не стать або країна проживання робили значущий внесок в різницю по таким індексам, як позитивні стосунки, автономія, цілі в житті, самоприйніття, задоволеність життям, наявність та пошук смислу.ua
dc.description.abstractНастоящее исследование посвящено изучению различий показателей психологического благополучия у религиозной и атеистической групп методом сравнения средних. Члены религиозной группы имели более высокие показатели позитивных отношений, целей в жизни, самопринятия, удовлетворенности жизнью и присутствия смысла, и более низкие – автономии и поиска смысла. Дисперсионный анализ показал, что принадлежность к религиозным или атеистам, а не пол или страна проживания испытуемых, делали значимый вклад в различия таких переменных, как позитивные отношения, автономия, цели в жизни, самопринятие, удовлетворенность жизнью, наличие и поиск смысла.ua
dc.description.abstractThe article investigates the differences in the psychological wellness among the religious and atheists groups through the contrast of means statistical method. The members of the religious group have shown the higher means of the Positive Relationships, Purpose in Life, Self-Acceptance, Life Satisfaction and the Presence of Meaning. The have shown lower Autonomy and the Search for Meaning. ANOVA has shown that only the group’s differences were related to the Positive Relationships, Autonomy, Purpose in Life, Self-Acceptance, Life Satisfaction, Presence and Search of Meaning scales. The country differences have been also analyzed.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ ім. М. П. Драгомановаua
dc.subjectрелігійністьua
dc.subjectатеїзмua
dc.subjectпсихологічне благополуччяua
dc.subjectсуб’єктивне благополуччяua
dc.subjectсмисл життяua
dc.subjectрелигиозностьua
dc.subjectатеизмua
dc.subjectпсихологическое благополучиеua
dc.subjectсубъективное благополучиеua
dc.subjectсмысл жизниua
dc.subject.classification059.9.01ua
dc.titleПсихологічне благополуччя та його складові у атеїстів та релігійних людейua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 2 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yahiyayev.pdf345.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.