DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 2 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13279
Title: Вплив етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості
Authors: Фролова, О. В.
Keywords: етнічні стереотипи
комунікативне поле особистості
інтимно-особистісний
професійно-діловий
соціально-рольовий рівні комунікативного поля
этнические стереотипы
коммуникативное поле личности
интимно-личностный
профессионально-деловой
социально-ролевой урони коммуникативного поля
ethnic stereotypes
the person’s communicative field
intimate and private
professional and business
social role level the communication field
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Фролова О. В. Вплив етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості / О. В. Фролова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 2 (47). - С. 139-145
Abstract: В статті розкрито поняття «комунікативне поле особистості» – як система відносно стійких суб’єктивно значущих та взаємно спрямованих ставлень і стосунків особистості з партнерами по спілкуванню в різних сферах життєдіяльності, у результаті яких реалізуються мотиви, потреби та ціннісні орієнтації учасників спілкування. Запропоновано його теоретичну модель, яка складається з трьох рівнів, які відображають основні сфери спілкування та діяльності людини і в яких реалізуються її основні мотиви й потреби. Інтимно-особистісний рівень характеризує особлива психологічна близькість і співпереживання партнерів. На професійно-діловому рівні партнерами по спілкуванню є колеги по роботі, керівники або підлеглі, люди, що мають спільні захоплення, належать до тих самих соціальних груп. На соціально-рольовому рівні спілкування контакти обмежено ситуативною необхідністю. Зафіксовано вплив стереотипів, об’єднаних у категорію «ефективність – неефективність», на структурування комунікативного поля особистості на інтимно- особистісному, професійно-діловому та соціально-рольовому рівнях. Стереотипи «доброзичливість – недоброзичливість» діють переважно на інтимно-особистісному, а «порядність – непорядність» – на професійно-діловому рівні.
Статья посвящена изучению социально-психологических особенностей структурирования коммуникативного поля личности и особенностям функционирования этнических стереотипов в процессе структурирования коммуникативного поля. В работе раскрыто психологическое содержание категории «коммуникативное поле личности», определены особенности его структурирования, дана общая характеристика социально-психологических признаков и функций этнических стереотипов, выявлены особенности влияния этнических авто-и гетеростереотипов на процесс структурирования коммуникативного поля личности.
In the research the notion «the person’s communicative field» has been opened, its model in theory has been offered, the peculiarities of the impact of the ethnic auto and hetero stereotypes on its structuring have been named. The impact of the stereotypes united in the category «the effectiveness – the uneffectiveness» has been set on the structuring of the person’s communicative field of its intimate and private, professional and business, social role levels. The stereotypes operate on the professional and business level.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13279
Appears in Collections:Випуск 2 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frolova.pdf491.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.