DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2006 рік » № 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13065
Title: Пріоритети і цінності сучасної освіти: педагогічне самовизначення України (інформація про роботу VІІ міжнародної науково практичної конференції «Освіта й доля нації»)
Authors: Степаненко, Ірина
Keywords: Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
міжнародна науково-практична конференція
освіта
Харьковский национальный педагогический университет им. Григория Сковороды
международная научно-практическая конференция
образование
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
international scientific-practical conference
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ірина Степаненко Пріоритети і цінності сучасної освіти: педагогічне самовизначення України (інформація про роботу VІІ міжнародної науково практичної конференції «Освіта й доля нації») / Степаненко Ірина // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2006. № 3(5) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 302-305
Abstract: Уже сім років поспіль у Харківському національному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди проходять міжнародні науково-практичні конференції під наскрізною назвою «Освіта й доля нації». Така тематична спрямованість була обрана не випадково й виражає дійсно доленосне значення освіти в сучасному світі. Систематичне проведення конференцій виявилося дуже корисним для інтенсифікації процесу інституалізації філософії освіти в Україні, згуртування наукової спільноти навколо осмислення проблем і перспектив розвитку вітчизняної системи освіти, розвитку філософсько-педагогічного дискурсу на вітчизняних теренах у цілому.
Уже семь лет подряд в Харьковском национальном педагогическом университете им. Григория Сковороды проходят международные научно- практические конференции под общим названием «Образование и судьба нации». Такая тематическая направленность была выбрана не случайно и выражает действительно судьбоносное значение образования в современном мире. Систематическое проведение конференций оказалось очень полезным для интенсификации процесса институализации философии образования в Украине, сплочения научного сообщества вокруг осмысления проблем и перспектив развития отечественной системы образования, развития философско-педагогического дискурса на отечественных территориях в целом.
For seven years already in the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University pans pass international scientific-practical conferences under the cross-cutting name "Education and the fate of the nation." This thematic focus was not chosen by chance and really The crucial importance of education in the modern world. Systematic conduct conferences proved to be very useful for intensifying the process of institutionalization of the philosophy of education in Ukraine, rallying of the scientific community around understanding the problems and prospects for the development of the domestic system education, the development of philosophical and pedagogical discourse on domestic territories as a whole.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13065
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки
№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanenko.pdf68.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.