DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет природничо-географічної освіти та екології » Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12919
Title: Інноваційна педагогічна технологія як засіб формування методичної компетентності для роботи майбутнього вчителя географії
Authors: Покась, Лілія
Браславська, Оксана
Keywords: вища школа
майбутній учитель географії
середня школа
інновація
формування
педагогічні технології
методична компетентність
high school
innovation
pedagogical technology
forming
methodological competence
future teacher of geograph
Issue Date: 2015
Publisher: Умань: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Покась Л. Інноваційна педагогічна технологія як засіб формування методичної компетентності для роботи майбутнього вчителя географії/ Л. Покась О. Браславська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Пащенко Д.І. (гол. ред) та ін.] – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 11. – С. 66-74.
Series/Report no.: Випуск 11;
Abstract: У статті здійснено психолого-педагогічний аналіз останніх публікацій з обраної теми та розкрито значущість проблеми дослідження на сучасному етапі модернізації освіти середньої і вищої школи. Розглянуто можливості інноваційних педагогічних технологій для формування здібностей учнів у шкільному навчально-виховному процесі з географії. Проаналізовано та визначено методичні компетентності майбутнього вчителя географії для впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання. Подано методику формування готовності майбутнього вчителя до використання інноваційних педагогічних технологій у шкільній географічній освіті в умовах викладання методичних дисциплін.
This article examinates the psychological-pedagogical analysis of recent publications on the chosen theme and revealed the significance of the problem research on the modern stage of modernization education of middle and high school. The possibilities of innovative pedagogical technologies for forming abilities of pupils in the school educational process with geography. Analyzed and defined substantive competence of the future teachers of geography for introduction in pedagogical activities of innovative learning technologies. Is the technique of formation of the readiness of future teachers to use technology in innovative pedagogical school geographical education in terms of teaching methodical disciplines.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12919
Appears in Collections:Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedtehnology.pdfОсновна стаття245.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.