DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12740
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЖурба, Михайло Анатолійович-
dc.contributor.authorПахтунов, Олександр-
dc.contributor.authorСушко, Олександр Олександрович-
dc.date.accessioned2017-02-21T08:14:44Z-
dc.date.available2017-02-21T08:14:44Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationЖурба М. А. Поліаспектний аналіз етапів кооперативного руху в Україні постреволюційної доби / М. А. Журба, О. С. Пахтунов, О. О. Сушко // Перша світова війна і слов'янські народи : Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-15 травня 1998р. / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 1998. - С. 239-245ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12740-
dc.description.abstractВизначення громадського кооперативного руху як однієї з важливих складових створення суверенної держави з дійсно потужною аграрно-економічною базою вимагає історико-аналітичного обліку розвитку кооперації на різних її етапах. В своїй політиці держава виходила з принципу невтручання в діяльність кооперації, сприяючи її розвитку через кредитно-фінансову і податкову системи. Становлення власної української кооперації відбувалося упродовж короткої доби національно-визвольних змагань.ua
dc.description.abstractОпределение общественного кооперативного движения как одной из важных составляющих создания суверенного государства с действительно мощной аграрно-экономической базой требует историко-аналитического учета развития кооперации на различных ее этапах. В своей политике государство исходило из принципа невмешательства в деятельность кооперации, способствуя ее развитию через кредитно-финансовую и налоговую системы. Становление собственной украинской кооперации происходило в течение короткого времени национально-освободительного движения.ua
dc.description.abstractThe definition of social cooperative movement as an important part of establishing a sovereign state with a really strong agricultural economic base requires a historical and analytical account of the development of societies at various stages. In its policy, the state proceeded from the principle of non-interference in the activities of societies, contributing to its development through financial and tax system. The emergence of a Ukrainian cooperation occurred within a short time of the national liberation movement.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ ім.М. П. Драгомановаua
dc.subjectекономікаua
dc.subjectУкраїнаua
dc.subjectкооперативний рухua
dc.subjectгромадські об'єднанняua
dc.subjectспоживча коопераціяua
dc.subjectэкономикаua
dc.subjectУкраинаua
dc.subjectкооперативное движениеua
dc.subjectобщественные объединенияua
dc.subjectпотребительская кооперацияua
dc.subjectsocial enterprisesua
dc.subjectcooperative movementua
dc.subjectthe economyua
dc.subjectUkraineua
dc.subjectconsumer cooperativesua
dc.subject.classification33(477)ua
dc.titleПоліаспектний аналіз етапів кооперативного руху в Україні постреволюційної добиua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf204.55 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf221.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.