DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВиговський, Микола Юрійович-
dc.contributor.authorПотильчак, Олександр Валентинович-
dc.date.accessioned2017-02-20T13:05:50Z-
dc.date.available2017-02-20T13:05:50Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationВиговський М. Ю. Союзницька допомога чи військово-економічна експансія? До питання про економічну політику Німеччини в Україні у 1918 р./ М. Ю. Виговський, О. В. Потильчак // Перша світова війна і слов'янські народи : Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-15 травня 1998р. / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 1998. - С. 81-90ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12735-
dc.description.abstractВирішення власних економічних проблем на четвертому році Першої світової війни значна частина німецького військово-політичного істеблішменту вбачала у заволодінні потенційно значним продовольчим і сировинним потенціалом України . Остаточно ця ідея постає у вигляді конкретних планів у кінці ХІХ-на початку ХХ ст., коли питання про переділ Світу та захоплення чужих територій силою зброї було поставлене німецьким імперіалізмом на порядок денний як першочергове.ua
dc.description.abstractРешения собственных экономических проблем на четвертом году Первой мировой войны значительная часть немецкого военно-политического истеблишмента видела в завладении потенциально значительным продовольственным и сырьевым потенциалом Украины . Окончательно эта идея предстает в виде конкретных планов в конце ХІХ-начале ХХ ст., когда вопрос о переделе Мира и захват чужих территорий силой оружия был поставлен немецким империализмом на повестку дня как первоочередной.ua
dc.description.abstractSolve their own economic problems in the fourth year of the First world war, a large part of the German military-political establishment, saw in the seizure of potentially significant food and raw material potential of Ukraine . Finally, this idea appears in the form of specific plans in the end of XIX-beginning of XX century, when the question of the redivision of the World and the seizure of foreign territories by force of arms was supplied by German imperialism on the agenda as a priority.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ ім.М. П. Драгомановаua
dc.subjectПерша світова війнаua
dc.subjectекспансіяua
dc.subjectісторія Україниua
dc.subjectісторія Німеччиниua
dc.subjectекономічна політикаua
dc.subjectПангерманський союзua
dc.subjectукраїнська політикаua
dc.subjectукраїнське питанняua
dc.subjectпервая мировая войнаua
dc.subjectэкспансияua
dc.subjectистория Украиныua
dc.subjectистория Германииua
dc.subjectэкономическая политикаua
dc.subjectПангерманский союзua
dc.subjectукраинская политикаua
dc.subjectукраинский вопросua
dc.subjectpengemaskinian politicsua
dc.subjectUkrainian questionua
dc.subjectThe first world warua
dc.subjectexpansionua
dc.subjecthistory of Ukraineua
dc.subjecthistory of Germanyua
dc.subjecteconomic policyua
dc.subject.classification94(100)ua
dc.subject.classification94(477)ua
dc.subject.classification94(430)ua
dc.titleСоюзницька допомога чи військово-економічна експансія? До питання про економічну політику Німеччини в Україні у 1918 р.ua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vygovskyy.pdf312.74 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf221.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.