DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12535
Title: Психологічні умови становлення відповідальності як якості особистості майбутнього фахівця соціальної сфери
Authors: Патинок, Оксана Петрівна
Keywords: відповідальність
розвиток відповідальності
кри­терії відповідальності
особистість
якості
ответственность
развитие ответственнос­ти
критерии ответственности
личность
качества
responsibility
development of responsibility
criteria of responsibility
identity
quality
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Патинок, О. П. Психологічні умови становлення відповідальності як якості особистості майбутнього фахівця соціальної сфери / О. П. Патинок // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2012. - N 3/4. - С. 15-23. - Библиогр. в конце ст.
Series/Report no.: № 3/4;
Abstract: У статті проаналізовано становлення відповідальності як особистісної якості майбутнього соціального працівника, яке характе­ризується динамічністю, пов’язане зі свободою вибору в поведінці, ви­ступає вирішальним у самореалізації та самоактуалізацїї. Розкрито взаємозв’язок становлення відповідальності як значущої особистісної якості з рівнем розвитку свідомості й самосвідомості майбутнього працівника соціальної сфери
В статье проанализировано становление ответственности как личностного качества будущего социального работника, которое ха­рактеризуется динамичностью, связано со свободой выбора в поведе­нии, выступает решающим у самореализации и самоактуализации. Раскрыто взаимосвязь становления ответственности как значимого личностного качества с уровнем развития сознания и самосознания будущего работника социальной сферы
The article analyzes the emergence of personal responsibility as the character trait of future social worker, which is characterized by dynamic, connected with freedom of choice in behavior that appears crucial for self-realization and self-actualization. Revealed the formation of the relationship of personal responsibility as a character trait to the level of consciousness and awareness of the future employee social sector
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12535
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patynok.pdf263.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.