DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12445
Title: Системний характер національного виховання студентської молоді: проблеми і перспективи
Authors: Білецька, Світлана Петрівна
Keywords: громадянські цінності
система національного виховання
об’єкт виховання
суб’єкт виховання
Концепція національного виховання
патріотичне виховання
гражданские ценности
система национального воспитания
объект воспитания
субъект воспитания
патриотическое воспитание
концепция национального воспитания
civil values
system of national education
object
subject of education
conception of national education
patriotic education
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во ННДІУ
Citation: Білецька С. П. Системний характер національного виховання студентської молоді: проблеми і перспективи / С. Білецька // Українознавство. - 2009. - N 4. - С. 160-166. - Бібліогр. в кінці ст.
Abstract: У статті висвітлюється потреба впровадження та вдосконалення системи національного виховання, яка, як і в інших народів, історично склалася в Україні. Аналізуються проблеми підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ до виховної діяльності. Розкривається перспективність національного виховання студентів у контексті світового освітнього і наукового простору у навчальному процесі.
В статье освещается необходимость внедрения и совершенствования системы национального воспитания, которая, как и у других народов, исторически сложилась в Украине.Анализируются проблемы подготовки будущих специалистов в вузах к воспитательной работе. Раскрывается перспективность национального воспитания студентов в контексте мирового образовательного и научного пространства в учебном процессе
The article clears up the necessity of introduction and perfection of the national education system, which as well as for other nations had been created in Ukraine historically. The problems of preparation of future specialists in the Universities are analysed too. Availability of national education of students in the context of world educational and scientific space in educational process is cleared up.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12445
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletskaya.pdf123.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.