DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12445
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілецька, Світлана Петрівна-
dc.date.accessioned2017-01-16T08:35:43Z-
dc.date.available2017-01-16T08:35:43Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationБілецька С. П. Системний характер національного виховання студентської молоді: проблеми і перспективи / С. Білецька // Українознавство. - 2009. - N 4. - С. 160-166. - Бібліогр. в кінці ст.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12445-
dc.description.abstractУ статті висвітлюється потреба впровадження та вдосконалення системи національного виховання, яка, як і в інших народів, історично склалася в Україні. Аналізуються проблеми підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ до виховної діяльності. Розкривається перспективність національного виховання студентів у контексті світового освітнього і наукового простору у навчальному процесі.ua
dc.description.abstractВ статье освещается необходимость внедрения и совершенствования системы национального воспитания, которая, как и у других народов, исторически сложилась в Украине.Анализируются проблемы подготовки будущих специалистов в вузах к воспитательной работе. Раскрывается перспективность национального воспитания студентов в контексте мирового образовательного и научного пространства в учебном процессеua
dc.description.abstractThe article clears up the necessity of introduction and perfection of the national education system, which as well as for other nations had been created in Ukraine historically. The problems of preparation of future specialists in the Universities are analysed too. Availability of national education of students in the context of world educational and scientific space in educational process is cleared up.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во ННДІУua
dc.subjectгромадянські цінностіua
dc.subjectсистема національного вихованняua
dc.subjectоб’єкт вихованняua
dc.subjectсуб’єкт вихованняua
dc.subjectКонцепція національного вихованняua
dc.subjectпатріотичне вихованняua
dc.subjectгражданские ценностиua
dc.subjectсистема национального воспитанияua
dc.subjectобъект воспитанияua
dc.subjectсубъект воспитанияua
dc.subjectпатриотическое воспитаниеua
dc.subjectконцепция национального воспитанияua
dc.subjectcivil valuesua
dc.subjectsystem of national educationua
dc.subjectobjectua
dc.subjectsubject of educationua
dc.subjectconception of national educationua
dc.subjectpatriotic educationua
dc.subject.classification378ua
dc.titleСистемний характер національного виховання студентської молоді: проблеми і перспективиua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletskaya.pdf123.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.