DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 31 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1216
Title: Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології засобами інформаційно-комунікативних технологій
Authors: Онищенко, С.В.
Keywords: комп’ютер
педагогічна діяльність
професійна компетентність
computer
pedagogical activity
professional competence
informative-communicative technologies
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Онищенко С.В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології засобами інформаційно-комунікативних технологій / С.В. Онищенко / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 31 : збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – C. 154-159
Abstract: Вивчено існуючий досвід створення і використання в навчальному процесі вищої школи інформаційно-комунікативних технологій, розглянуто можливості їх застосування для формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології. Запропоновано методику організації професійної підготовки педагогів до ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій у педагогічній діяльності.
Existent experience of creation and use in the educational process of higher school of informativecommunicative technologies is studied, possibilities of their application are considered for forming of professional competence of future teacher of technology. The method of organization of professional preparation of teachers is offered to the effective use of informative-communicative technologies in pedagogical activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1216
Appears in Collections:Випуск 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf219.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.