DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 30 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12071
Title: Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання
Authors: Склянська, О.В.
Keywords: соціалізація
соціальна інтеграція
соціальна адаптація
социализация
социальная адаптация
социальная интеграция
socialization
social adaptation
social integration
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Склянська О.В. Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання / О.В. Склянська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – C. 307-312
Abstract: В статті розглядається питання соціалізації дітей раннього віку з особливими потребами. Зазначено деякі теоретичні положення, що розкривають механізми первинної соціалізації, визначають її головних агентів та обґрунтовують важливість супроводу цього процесу з метою подальшої інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство. Розкрито основні принципи програм раннього втручання та наголошується, що раннє втручання, як специфічна форма професійної підтримки родин дітей з особливими потребами, є найбільш адекватною для досягнення завдань соціалізації дітей з особливими потребами.
В статье рассматриваются теоретические аспекты социализации детей с особыми потребностями в раннем возрасте. Очерчены основные механизмы первичной социализации ребенка, обозначены основные агенты первичной социализации. В опоре на теоретические положения обосновывается важное значение сопровождения социализации детей с особыми потребностями для дальнейшей их социальной интеграции. В статье также раскрываются основные принципы и формы работы программ раннего вмешательства, указывается, что раннее вмешательство как форма профессиональной поддержки семьи является эффективной формой сопровождения первичной социализации детей с особыми потребностями.
The article discusses theoretical aspects of socialization of children with special needs at an early age. The basic mechanisms of primary socialization of the child are described at the article. The main agents of primary socialization although identified. It describes the basic principles and forms of early intervention programs. Conclusions: early intervention is the best form of support for the processes of socialization of children with special needs.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12071
Appears in Collections:Випуск 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sklianska.pdf327.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.