Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти застосування ІКТ у підвищенні пізнавальної активності старшокласників

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Микитенко, А. П.
dc.date.accessioned 2016-11-22T07:40:13Z
dc.date.available 2016-11-22T07:40:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Микитенко А. П. Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти застосування ІКТ у підвищенні пізнавальної активності старшокласників / А. П. Микитенко // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск СXХІ (121). – С. 137-147 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11799
dc.description.abstract У статті теоретично обґрунтовується значимість використання інформаційно- комунікаційних технологій в навчанні. Доводиться, що застосування інформаційно- комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі є ефективним засобом підвищення пізнавальної активності старшокласників, оскільки вониздатні задовольнитиосновні дидактичні принципи навчання. ua
dc.description.abstract В статье теоретически обосновывается значимость использования информационно- коммуникационных технологий в обучении. Доказывается, что применение информационно- коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе является эффективным средством повышения познавательной активности старшеклассников, поскольку они способны удовлетворить основные дидактические принципы обучения. ua
dc.description.abstract The article theoreticall substantiated the importance of information and communication technologies in education. It is proved that the use of information and communication technologies in the educational process is an effective means of improving the cognitive activity of senior pupils, as the yareable to satisfy basic didactic principles of teaching. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології ua
dc.subject комп’ютер ua
dc.subject навчальний процес ua
dc.subject информационно-коммуникационные технологии ua
dc.subject компьютер ua
dc.subject учебный процесс ua
dc.subject information and communication technology ua
dc.subject computer ua
dc.subject teaching process ua
dc.subject.classification 37.016:004 ua
dc.title Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти застосування ІКТ у підвищенні пізнавальної активності старшокласників ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics