DSpace at library NPU Dragomanova » Європейські педагогічні студії » Випуск 5-6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11547
Title: Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Бондар, Володимир Іванович
Keywords: модернізація
педагогічна освіта
професійна компетентність вчителя
модернизация
педагогическое образование
профессиональная компетентность учителя
modernization
pedagogical education
professional competences of teacher
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Андрущенко Віктор Петрович Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття / Віктор Петрович Андрущенко, Володимир Іванович Бондар // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 5-6. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 54-63
Abstract: У статті піднімаються питання модернізації педагогічної освіти в Україні, сучасного стану реформування системи вищої педагогічної освіти, переоцінки цінностей і теорій формування професійної компетентності вчителя європейського рівня, здатного конкурувати на ринку праці в освітній сфері діяльності.
В статье поднимаются вопросы модернизации педагогического образования в Украине, современного состояния реформирования системы высшего педагогического образования, переоценки ценностей и теорий формирования профессиональной компетентности учителя европейского уровня, способного конкурировать на рынке труда в образовательной сфере деятельности.
The paper raised the issues of modernization of pedagogical education in Ukraine, current state of reform of higher pedagogical education, reevaluation of values and theories of forming professional competences of teacher of the European level able to compete in the labor market in the educational field of activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11547
Appears in Collections:Випуск 5-6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko, Bondar.pdf279.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.