DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11398
Title: Система протекціонізму в економічній політиці Російської Імперії і зовнішня торгівля (друга половина XIX - початок XX ст.)
Authors: Жиленкова, Ірина Миколаївна
Keywords: протекціонізм
митний тариф
Російська імперія
економічна політика
вивіз товарів
промисловість
виробники сільськогосподарської продукції
протекционизм
таможенный тариф
Российская империя
экономическая политика
вывоз товаров
промышленность
производители сельскохозяйственной продукции
protection
customs tarif
Russian Empire
economic policy
the export of goods
industry
agricultural producers
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Жиленкова, І. Система протекціонізму в економічній політиці Російської Імперії і зовнішня торгівля (друга половина XIX - початок XX ст.) [Текст] / І. Жиленкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 11. - С. 136-148
Series/Report no.: Серія 6, вип. 11;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню системи протекціонізму в Російській імперії у пореформену добу. Висвітлено характерні риси економічної політики та її складових, яку проводили міністри фінансів Російської імперії, з’ясовано загальні тенденції митної політики та її наслідки, виділені негативні впливи високих митних тарифів на розвиток продуктивних сил імперії
Статья посвящена исследованию системы протекционизма в Российской империи в пореформенную эпоху. Освещены характерные черты экономической политики и ее составляющих, которую проводили министры финансов Российской империи, выяснено общие тенденции таможенной политики и ее последствия, выделены негативные воздействия высоких таможенных тарифов на развитие производительных сил империи.
The article studies the protection of the Russian Empire in the post-reform days. Deals with the characteristics of economic policy and its components, conducted by the Ministers of Finance of the Russian Empire, found the general trends of customs policy and its aftermath highlighted the negative impact of high tariffs on the development of the productive forces of the empire
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11398
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhilenkova.pdf329.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.