DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11376
Title: Військовополонені на будівництві автошляхів Української РСР у 1944-1945 рр
Authors: Потильчак, Олександр Валентинович
Виговський, Микола Юрійович
Keywords: Друга світова війна
військовополонені
шляхове будівництво
дорожное строительство
военнопленные
вторая мировая война
The Second World War
road construction
prisoners of war
Issue Date: 2007
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Потильчак, Олександр Валентинович. Військовополонені на будівництві автошляхів Української РСР у 1944-1945 рр. / О. В. Потильчак, М. Ю. Виговський // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова : До 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти / Міністерство освіти і науки України. НПУ ім.М.Драгоманова. - Київ : НПУ, 2007. - Серія 6 : Історичні науки, Вип.4. - С. 188-196 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Series/Report no.: Серія 6, вип.4;
Abstract: У статті розглядаються ключові особливості та організаційна специфіка трудового використання військовополонених на о б ’єктах дорожнього будівництва Української РСР на початковому етапі відбудовчого періоду.
В статье рассматриваются ключевые особенности и организационная специфика трудового использования военнопленных на объектах дорожного строительства Украинской ССР на начальном этапе восстановительного периода.
This article discusses the key features and organizational the specifics of the labor use of prisoners of war on the road objects Construction of the Ukrainian SSR at the initial stage of restorative period.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11376
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potylchak.pdf320.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.