DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1119
Title: Навчання іншомовного творчого письма на старших курсах у мовних навчальних закладах
Authors: Трубіцина, О.М.
Федічкіна, І.П.
Keywords: творче письмо
іншомовна комунікативна компетенція
есе-порівняння та контрастування
система вправ
мовний вищий навчальний заклад
англійська мова
creative writing
foreign language communicative competence
compare and contrast essay
system of exercises
language higher education establishment
the English language
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Трубіцина О.М., Федічкіна І.П. Навчання іншомовного творчого письма на старших курсах у мовних навчальних закладах / О.М. Трубіцина, І.П. Федічкіна / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 206-210
Abstract: Навчання творчого письма у вищому навчальному закладі на сучасному етапі є особливо актуальним у зв’язку зі створенням загального європейського простору вищої освіти. Автор пропонує спеціально розроблену систему вправ для навчання іншомовного творчого письма на старших курсах у мовних вищих навчальних закладах на прикладі навчання написання академічного есе-порівняння та контрастування англійською мовою.
Teaching creative writing at higher education establishments is highly topical at the present time in connection with creating a common European space of higher education. The author offers a specially developed system of exercises for teaching creative writing in a foreign language in the senior years at language higher education establishments by example of teaching writing a compare and contrast essay in English.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1119
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50.pdf240.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.